เกี่ยวกับเรา

The VOGUE Clinic รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้วยรางวัล AACI อันดับ 1 ในภาคตะวันออก อันดับ 7 ไทย

Mission

The VOGUE Clinic ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยแพทย์หญิง อัชฌา ทางพัฒนกุล (คุณหมอบีม) แพทย์ผู้มีเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอางค์และความงามมาอย่างยาวนาน นับว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจมากกว่า 10 ปี ด้วยความชำนาญการทั้งทางด้านเลเซอร์ผิวพรรณ ปรับรูปหน้า ศัลยกรรมตกแต่ง รวมถึงศาสตร์ชะลอวัย ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล (Fully Automatic Autoclave) ได้รับการรับรองเครื่องมือแพทย์จากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย เอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

The VOGUE Clinic รับมาตรฐานระดับโลก 2 รางวัล

ทาง AACI จะมีการเข้ามาตรวจวัดมาตรฐานเรื่องของคุณภาพต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพมีความยั่งยืนพร้อมยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตื่นตัว และทำตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ The VOGUE Clinic เป็นคลินิกที่อยู่ในระดับ Top ของภาคตะวันออกตลอดมา 

เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย พญ.อัชฌา ทางพัฒนกุล หรือ คุณหมอบีม ผู้บริหาร The VOGUE Clinic ขึ้นรับ 2 รางวัลซ้อน

 • ISO 2001: 2015 ด้าน Quality Management Systems 
 • รางวัล ACCREDITED BY AACI For Cosmetic Plastic Surgery and Aesthetic Specialist ผ่านการรับรองมาตรฐานสถาบันความงามระดับสากล การันตีคุณภาพจาก American Accreditation Commission International 

รางวัล  “AACI” นับว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการ กล่าวคือระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องผ่าตัด เครื่องมือได้มาตรฐานต่างๆ รวมถึงบุคลาการทางการแพทย์และ พนักงาน ตลอดจนด้านการให้บริการต่างๆ ภายในสถานพยาบาล

ทั้งนี้ AACI มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยสูงสุด นับว่าเป็นมาตรฐานรับรององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ทำไม The VOGUE Clinic เลือกปรับระบบเข้าสู่มาตรฐาน AACI

คุณหมอบีมให้ความสำคัญของ Patient Safety (ความปลอดภัย) มาเป็นอันดับ 1 จึงได้เริ่มนำ The Vogue Clinic เข้าสู่ระบบมาตรฐานนานาชาติ AACI เป็นมาตรฐานสากลเดียวในโลกที่สามารถรับรองได้ทั้ง INTERNATIONAL Healthcare Standard และ ISO & EN พร้อมกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสูงสุดที่มีในขณะนี้สำหรับหน่วยงานรับรอง 

The VOGUE Clinic ยืนหนึ่งในเรื่องใดบ้าง

เพื่อเป็นการตอกย้ำความปลอดภัย นี่คือเหตุผลที่ทำให้คลินิกที่ได้การรับรอง AACI มีมาตรฐานแตกต่างจากคลินิกทั่วไป

 • สิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ

มาตรฐาน AACI มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจึงมั่นใจได้ว่ามีการพิทักษ์สิทธิโดยนำผู้ป่วยและครอบครัวมาร่วมในการตัดสินใจก่อนการทำหัตการบางประเภท รวมถึงมีการวางแผนการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับบริการเอง

 • มีระบบรองรับเรื่องยา

มีระบบที่รองรับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อยาจากบริษัทจัดจำหน่ายหรือบริษัทตัวแทนที่ถูกกฏหมายและมีความน่าเชื่อถือ ,การจัดเก็บยาอยางเป็นระบบ และการให้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการ

 • ความปลอดภัยในการทำหัตการ-การผ่าตัด

ขั้นตอนการทำหัตถการนั้นต้องมีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • การดมยาแบบเหมาะสม ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

กระบวนการดมยา กระทำภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือวิสัญญีแพทย์ทุกเคส 

 • ควบคุมการติดเชื้อภายในคลินิก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานที่บริการ ต้องรักษาความสะอาดของคลินิกให้ดูโล่งโปร่ง สบายตา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องปราศจากเชื้อ

 • ระบบข้อมูลเวชระเบียนมาตรฐาน

มีระบบการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนต่อเนื่องและสมบูรณ์ มั่นใจได้ว่าการรักษาจะมีข้อมูลเพียงพอ ไม่ผิดพลาด 

 • สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคาร-สถานที่

สภาพแวดล้อมของอาคารหรือสถานที่ให้บริการจะต้องมีความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง

 • มีระบบตอบสนองความต้องการและเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน รวดเร็ว

ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มของแต่ละหัตถการ ต้องมีบุคลากรพร้อมให้คำแนะนำผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก

 • ความสำคัญของบุคลากรในองค์กร

แพทย์ที่ทำการรักษา ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง, พยาบาลวิชาชีพ ได้รับการขึ้นทะเบียนตามสภาการพยาบาล, บุคลากรมีความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ

 • คลินิกมีใบประกอบกิจการที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรที่รับผิดชอบ

The VOGUE Clinic ให้บริการด้านด้านความงามและการรักษามากว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการและการดูแลอย่างเต็มที่ โดยแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถเฉพาะทาง

The VOGUE Clinic มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นบอกต่อ ส่งผลให้มีผู้เข้ารับบริการใหม่ที่ The VOGUE Clinic เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สโลแกน

“CREATE YOUR BEST VERSION”

Awards Medical

2023

 • Advance Program Beautiful Eyes indication Bone Resorption and Nasojugal groove, Merz institute of Aesthetic Academy, 2023

2021

 • Cadaver Workshop Upper face (Botox & Filler injection) Chulalongkorn 2021
 • Temporal Area Injection Merz institute of Aesthetic Academy, 2021

2020

 • Beautiful Eyes with filler injection, Merz institute of Aesthetic Academy, 2020
 • Hand on in Advance Jawline Filler Injection (Volux) Allergan Medical institute, 2020

2018

 • Cadaver Workshop Filler injection (Restylane) Chulalongkorn 2018

2016

 • Unlocking Emotional Beauty With MD Code Equation with Filler injection, Allergan Medical institute July, 2016

2015 

 • TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop with Dr.Eddie Lee on May, 2015 

2014

 • Silhouette Soft Thread Certified Hand-on Program on Feb, 2014

2013

 • Completed DNC Academy HA Filler Advanced Course, South Korea in September 2013
 • Facial Reshaping using Dermolift Young-seob Lee MD, PhD Prof. Plastic Surgeon Incheon, South Korea in September 2013
 • Perfectha Filler Advanced indication Hands on course at iFace Plastic Surgery, Seoul, Korea in September 2013

2011

 • Clinical Attachments on Training in Thread Lifting & Rejuvenation Techniques in October 2011
 • Advance Hand-on Training Program Combined Botox & Filler Prof. Janejira Chaichalotornkul, MD in July 2011
 • Thread Rejuvenation of TR line Klothread (First Training program) Dr.Haewoo Lee, MD in June 2011