เสริมจมูกเทคนิคOPEN

เสริมจมูกเทคนิคOPEN

การเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) เป็นวิธีการเปิดแผลลักษณะหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในจมูกได้ โดยการเปิดแผลในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับโครงสร้างของจมูกใหม่ สามารถปรับโครงสร้างให้พุ่งขึ้น เรียวขึ้น เล็กลง ดูละมุน และ เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

การเสริมจมูกแบบ Open / เปิด (Open Rhinoplasty)

การเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) เป็นวิธีการเปิดแผลลักษณะหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในจมูกได้ โดยการเปิดแผลในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับโครงสร้างของจมูกใหม่ สามารถปรับโครงสร้างให้พุ่งขึ้น เรียวขึ้น เล็กลง ดูละมุน และ เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ร่วมกับเนื้อเยื่อของตัวเราเอง (Autologous tissue) ไม่ว่าจะเป็น กระดูกอ่อนหลังใบหู (ear cartilage) ผนังกั้นจมูก (Septum) หรือ กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage) การเสริมจมูกแบบเปิดนี้ นิยมผ่าตัดมากในประเทศเกาหลี จมูกจะดูสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เทคนิคนี้จะใช้วิธีผ่าตัดเปิดแผลบริเวณฐานจมูก หลังจากนั้นจึงสามารถตกแต่งโคงสร้างจมูกได้

เสริมจมูกเทคนิค OPEN + ปรับแต่งโครงสร้างปลายจมูก (Tip Refinement)

เป็นการทำจมูกด้วยเทคนิคOpen เปิดโครงสร้างเพื่อเข้าไป ปรับแต่งโครงสร้างปลายจมูก ทั้งในส่วนของโครงสร้างจมูก และ ส่วนของเนื้อเยื่อจมูก เป็นการผ่าตัดตกแต่งปลายจมูก โดยเฉพาะ สำหรับคนที่มีโครงสร้างปลายจมูกที่ใหญ่ จมูกชมพู่ เพื่อให้ เล็กลง เรียวขึ้น หรือ คนที่มีจมูกที่ยาวเกินไป งุ้ม ห้อยย้อย หักลง หรือที่ใครอาจจะเรียกกันว่าจมูกแม่มด ก็สามารถลดขนาดให้สั้นลงเล็กลงได้


 

เสริมจมูกเทคนิค OPEN + ปรับแต่งโครงสร้างแกนจมูก (Osteotomy)

เป็นเทคนิคการเปิดโครงสร้างเพื่อเข้าไปลดขนาดแกนจมูก กรณีที่ฐานกระดูกด้านข้างกว้างใหญ่เกินไป ทำให้หน้าดูแข็ง ดูไม่หวาน หรือมี Hump ด้านบนสูงเกินไป สามารถแก้ไขด้วยการ ตอกกระดูกด้านบน และด้านข้างทั้งสองข้างแล้วกดกระดูกฐานจมูกให้แคบลง ทำให้แกนจมูกเล็กลง และ สันจมูกดูมีมิติมากขึ้นด้วย

 

เสริมจมูกเทคนิค OPEN + ยืดผนังกั้นจมูก (Septal Extension)

ผนังกั้นจมูก (Septum) คือกระดูกอ่อนที่กั้นระหว่างรูจมูกซ้ายและขวา ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสั้น ยาวปลายจมูก คนที่ผนังกั้นจมูกสั้นจะมีลักษณะจมูกสั้น คนที่ผนังกั้นจมูกยาวจะทำให้มีลักษณะจมูกที่ยาวไปด้วย เทคนิคนี้เป็นการใช้กระดูกอ่อนผนังกกั้นจมูกออกมาต่อโครงสร้างจมูกเดิมของเราเพื่อยืดจมูกให้มีลักษณะยาวขึ้น พุ่งขึ้น การยืดผนังกั้นจมูกเหมาะสำหรับคนที่จมูกสั้น ปลายไม่พุ่ง จมูกผิดรูปไม่ว่าจากกำเนิด อุบัติเหตุ หรือ เกิดจากการแก้ไขจมูกมาแล้วหลายๆครั้ง


 

ข้อดีของการเสริมจมูกเทคนิคเปิด “OPEN” Rhinoplasty”

 • สามารถแก้ไขปรับแต่งโครงสร้างจมูกจากภายในได้
 • สามารถยืดผนังกั้นจมูกเพื่อปรับองศาและเพิ่มความความยาวของปลายจมูกด้วยโครงสร้างของตัวเอง
 • สามารถปรับแต่งโครงสร้างปลายจมูกทดแทนการใช้ซิลิโคนได้ ดังนั้นจึงหมดปัญหาเรื่องการทะลุของซิลิโคน
 • สามารถปรับโครงสร้างกระดูกอ่อนสำหรับคนที่มีปัญหาโครงสร้างบริเวณปลายจมูกได้ เช่น จมูกใหญ่ จมูกโต จมูกงุ้ม
 • สามารถปรับโครงสร้างในส่วนของกระดูกแข็งหรือฐานจมูกเพื่อลดขนาดจมูกให้เรียวเล็กลงได้
 • สามารถแก้โครงสร้างจมูกที่ผิดรูปได้ ไม่ว่าจะผิดรูปจากกำเนิด หรือ เกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม
 • สามารถเข้าไปเห็นโครงสร้างปลายจมูกทั้งหมด เพื่อนำเอาวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สารเหลว แกนไหม

ใครที่เหมาะกับการเสริมจมูก เทคนิค OPEN

 • คนที่มีลักษณะผิวที่บาง เนื้อยืดได้น้อย
 • คนที่มีโครงสร้างจมูกยาว งุ้ม หักลง ห้อยย้อย จมูกแม่มด
 • คนที่มีโครงสร้างจมูกโต จมูกชมพู่ ปลายจมูกใหญ่
 • คนที่มีโครงจมูกสั้น เชิด แหงน เห็นรูจมูก
 • คนที่มีโครงสร้างจมูกผิดรูป เช่น แกนจมูกเบี้ยวจากโครงสร้างจมูก จมูกคด
 • คนที่ศัลยกรรมจมูกมาแล้วหลายๆครั้ง ทำให้โครงสร้างเกิดการหดรั้งผิดรูปจากเดิม
 • คนที่เคยฉีดสารแปลกปลอม เช่น สารเหลว ร้อยไหม หรือ วัสดุแปลกปลอม อื่นๆ

ศัลยกรรมที่เกี่ยวข้อง