ทำไมศัลยกรรมผ่าตัดต้องมีวิสัญญีแพทย์

ทำไมศัลยกรรมผ่าตัดต้องมีวิสัญญีแพทย์

31 ส.ค. 2566   ผู้เข้าชม 27

วิสัญญีแพทย์ หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปในชื่อ “หมอดมยา”


หน้าที่หลัก คือ ช่วยระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด เริ่มตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด คอยสังเกต ติดตาม รายงานผลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด รวมไปถึงดูแลจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นหลังจากการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
ก่อนการผ่าตัด จะทำหน้าที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก ฉีดยาชา หรือให้ยาสลบ โดยพิจารณาการให้ยาตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่เคสระหว่างผ่าตัดจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้
ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ทำหน้าที่ตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และเช็คระดับออกซิเจน ตลอดจนเฝ้าดูความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขจนกว่าจะได้รับความปลอดภัยกระทั่งการผ่าตัดเสร็จสิ้น
หลังผ่าตัด คนไข้จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังห้องสังเกตอาการประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีวิสัญญีแพทย์ดูแลตรวจเช็คตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

ความสำคัญของวิสัญญีแพทย์

ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของคนไข้
คอยดูแลกำหนดปริมาณยาให้พอเหมาะ
ดูแลสัญญาณชีพ
ดูแลความดันโลหิตดูแลอัตราการเต้นของหัวใจ
คอยเฝ้าระวังเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัด
เหมาะสำหรับคนที่?

กลัวเจ็บ กลัวปวด
มีความตื่นเต้น วิตกกังวล
กลัวได้ยินเสียงรอบข้าง
ไม่อยากนอนผ่าตัดนานๆ
𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 ที่แรก ที่เดียวในภาคตะวันออก ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาและความปลอดภัยจาก AACI ประเทศสหรัฐอเมริกา


บทความที่เกี่ยวข้อง